همگام با عصر جدید باشید!

وب سایت شرکتی

یکی از مهم ترین و بهترین درگاه های ارتباطی بین مشتریان، کارکنان، پیمانکاران و … برای یک شرکت وب سایت است.

با توجه به افزایش ضریب نفوذ اینترنت در ایران و آشنایی مردم با فضای اینترنت افراد جامعه میتوانند از طریق وب سایت با شما ارتباط برقرارکنند، محصولات شما را ببینند و یا حتی با توجه به آشنایی با فعالیت شما آن را به دیگران معرفی کنند.همچنین شما میتوانید از این نوع وب سایت شرکتی بهره برداری فروشگاهی و یا سازمانی نموده و علاوه بر فروش محصولات خود به مدیریت کارکنان خود نیز بپردازید.موارد مانند :

  • دریافت فیش حقوقی
  • ثبت حضور و غیاب
  • احکام
  • اخبار
  • ثبت مرخصی
  • کلاس ها 
  • و …

از جمله توانایی هایی است که وب سایت های شرکتی و برندینگ دارند.

در واقع وب سایت های شرکتی را میتوان یک وب سایت جامع و یا کمبو در نظر گرفت به این دلیل که در این گونه وب سایت ها علاوه بر معرفی فعالیت و برند امکان فروش نیز محیا است.